Prezračevalni sistem in njegove značilnosti

Prezračevalni sistem je povezan v centralni sistem s štirimi kanalskimi povezavami. Dovod svežega zraka v stavbo, odvod iztrošenega zraka iz prostorov, dovod segretega zraka po rekuperaciji v prostore in odvod iztrošenega zraka po rekuperaciji v okolico; vse to je del prezračevalnega sistema.

Energijsko učinkovita ventilatorja omogočata gibanje obeh ločenih zračnih tokov. Vsaj 85 % se pričakuje od naprave vračanje toplote.

Prezračevalni sistem ni prostorsko zahteven. Prostor mora biti ustrezno načrtovan, tudi z vidika vodenja kanalskih razvodov.

Pri napeljavi zraka po objektu moramo biti pozorni na izbor materialov za kanale, povezave s prostori in na trase njihovega vodenja.

Običajno je vgrajen samo dovodni ali odvodni element v prostorih z eno funkcijo. Element se vgradi čim dlje od mesta, kjer zapušča prostor, saj je zaželeno oblivanje celotnega prostora.

Enostavno konfiguriran in izveden mora biti sistem centralnega prezračevanja hiše. Potrebno je tudi redno vzdrževanje. To pomeni sezonska ali celo mesečna menjava finih in grobih filtrov. Vse je odvisno od vremena oziroma mikroklime in čiščenje odvodnih in dovodnih elementov.

40% in še narašča znaša v EU delež porabljene energije za delovanje stavb. Viri so omejeni je normalna odločitev, da je treba zmanjšati porabo energijo v objektih. Je celo z zakonom to določeno, Direktive o energetski učinkovitosti stavb je prehod na skoraj nič energijsko gradnjo novih kakršnih koli objektov. Do konca leta 2020 bo obvezna za vse objekte. Javni objekti pa so zakon začeli upoštevati že na začetku leta 2018. Stavba z zelo visoko energetsko učinkovitostjo je skoraj nič energijski objekt. Ta tak objekt bi zadoščala energija iz obnovljivih virov, proizvedena na stavbi ali njeni okolici.

Prezračevanje hiše pri novih gradnjah torej ne bo več toliko pomembno in nujno. Poznavalci pa še vedno svetujejo, da je potrebno hiše, ki so starejše gradnje redno prezračevati. Glavni razlog za prezračevanje hiše je boljši zrak.

Prezračevanje hiše omogoča tudi preprečitev, da bi vlaga vstopila v naš dom.