Prednosti sodobnih projektorjev

Sodoben videoprojektor ima v primerjavi s starejšimi modeli gotovo kar nekaj prednosti. Res pa je, da so na trgu še vedno na voljo izdelki, ki so bolj kot sodobnim sorodni starejšim modelom, zato je nemogoče povsem jasno ločiti ti dve skupini. Lahko pa naštejemo nekatere glavne razlike, ki so značilne.

Največjo razliko naredijo žarnice za projektorje. Te so razlog največjih težav pri starejših projektorjih, medtem ko novejši modeli za delovanje ne uporabljajo več klasičnih žarnic, zato ponujajo kar nekaj prednosti. Novi projektorji imajo bistveno daljšo življenjsko dobo in nižje stroške obratovanja, saj so žarnice za projektorje

drag potrošni material, ki ga je treba pogosto menjati. Projektorji, ki ne delujejo na žarnice, zahtevajo manj vzdrževanja, so tudi bolj varčni. Na voljo so različne alternative klasičnim žarnicam, novejši projektorji večinoma uporabljajo LED osvetlitev, ki je zelo učinkovita v tej vlogi. Brez žarnice za projektorje sodobni izdelki predstavljajo skoraj samoumevno izbiro za zahtevne uporabnike, čeprav so starejši modeli cenovno ugodni in dovolj zmogljivi za osnovno uporabo.

Sodoben videoprojektor pa ima seveda še nekaj prednosti v primerjavi s starejšo tehnologijo. Gre za bolj zmogljive naprave, ki se odlikujejo z odličnimi lastnostmi pri projiciranju slike – ponujajo boljšo svetilnost in višjo ločljivost, kar že takoj močno vpliva na končni rezultat pri projekciji. Poleg tega pa je nadvse pomembno, da se videoprojektor enostavno povezuje z drugimi napravami v sistemu. Potrebujemo vir vsebine, ki se bo projicirala, pogosto gre za računalnik, lahko pa tudi drug multimedijski predvajalnik. Projektor mora imeti ustrezne vmesnike, ki omogočajo povezovanje s temi napravami, sodobni standard je HDMI, priročni pa so tudi VGA vhodi za starejše računalnike. Poleg tega pa mora videoprojektor omogočati tudi povezovanje z avdio sistemi in drugimi napravami – v tem oziru imajo sodobni projektorji veliko prednost, saj omogočajo bistveno boljšo povezljivost s širšim spektrom dodatnih naprav.